SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Poziv na dostavu ponude- Usluga logopedskih vježbi

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA  KOSTRENA Upravni odjel za opće, pravne       poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 500-04/20-01/1 URBROJ: […]

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI U OPĆINI KOSTRENA U 2020. GODINI

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u […]

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE  JAVNIH POTREBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U OPĆINI KOSTRENA U 2020. GODINI

  Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području održivog razvoja u Općini Kostrena […]