SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Poziv na dostavu ponude – GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU JAVNE POVRŠINE RASADNIK – MIRISNI VRT

GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU JAVNE POVRŠINE RASADNIK – MIRISNI VRT Predmet nabave odnosi se na izvođenje građevinskih radova na uređenju […]

NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika na posao u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena

                                REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA     OPĆINA KOSTRENA  Upravni odjel za financije i gospodarstvo   KLASA: 112-03/19-01/02 URBROJ: 2170-07-06-19-3 Kostrena,  […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU OPREME I INSTALACIJE PRISTUPNIH TOČAKA ZA JAVNI BEŽIČNI INTERNET

Općina Kostrena u postupku jednostavne nabave evidencijski broj B-397.2/1-2019 za nabavu robe u sklopu projekta kojim se planira izgradnja bežične […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 25. studenoga 2019. godine u 12:00 sati .

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č. br. 5215/2 od 859 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena-Lucija u samovlasništvu Općine Kostrena u Pavekima u svrhu izgradnje obiteljskih kuća

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i […]

IZVOĐENJE RADOVA NA PRENAMJENI REZIDENCIJALNIH GROBNICA NA GROBLJU SVETA LUCIJA U KOSTRENI

Prostor iznad polja 16 na groblju Sveta Lucija u Kostreni osnovnim projektom predviđen je za rezidencijalne grobnice. Prostor je izveden […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 11. studenoga 2019. godine u 09:00 sati .