SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Javni poziv- evidentiranje ceste Rožmanići

KLASA: 940-01/21-01/01 URBROJ: 2170-07-03-21-2 Kostrena, 22. listopada 2021. godine   Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN […]

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU- na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU SKRB u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Povjerenstvo za provedbu natječaja sukladno točki V. PRAVILA I POSTUPAKA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI   poziva kandidate koji su ostvarili  […]

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica u DV Zlatna ribica

KLASA: 112-01/21-01/5 URBROJ: 2170-07-54-21-1 Kostrena, 14. listopada 2021.g. Temeljem članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 22. listopada 2021. godine .

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

Temeljem Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/21-01/27, URBROJ: 2170-07-03-21- od 5. listopada 2021. godine objavljuje se   JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 22. listopada 2021. godine .