SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaji i pozivi

KD Kostrena zapošljava komunalnog radnika

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 8/2024 od 30. siječnja 2024. godine, […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 6. ožujka 2024. godine u 12:00 sati .

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora na stadionu u Žuknici

J A V N I    N A T J E Č A J za zakup poslovnih prostora na stadionu […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 26. veljače 2024. godine u 12:00 sati .

Natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Kostrena

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23) i Plana upravljanja pomorskim […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 6. ožujka 2024. godine u 23:59 sati .

JAVNI NATJEČAJ  za zakup poslovnih prostora na adresi Paveki 31 u Kostreni  

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. veljače 2024. godine .

JAVNI POZIV za izbor najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2023. godini

Temeljem članka 3. Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ 2/19) […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. veljače 2024. godine .