SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Natječaj za radno mjesto pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju u DV Zlatna ribica

KLASA: 112-01/21-01/2 URBROJ: 2170-07-54-21-1 Kostrena, 28. srpnja 2021.g. Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 12. kolovoza 2021. godine .

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica u DV Zlatna ribica

KLASA: 112-01/21-01/3 URBROJ: 2170-07-54-21-1 Kostrena, 28. srpnja 2021.g. Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 12. kolovoza 2021. godine .

Natječaj za radno mjesto pomoćni kuhar/ica u DV Zlatna ribica

KLASA: 112-01/21-01/4 URBROJ: 2170-07-54-21-1 Kostrena, 28. srpnja 2021.g. Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 12. kolovoza 2021. godine .

OBAVIJEST o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje zemljišta u zakup

OBAVIJEST o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta k.č. broj 211/14 u k.o. Kostrena-Barbara i […]

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluge prijevoza školske djece OŠ Kostrena

P O Z I V

za javno prikupljanje ponuda

za prijevoz školske djece Osnovne škole Kostrena

za školsku godinu 2021./2022.

Temeljem Plana nabave za 2021. godinu od 12. siječnja 2021. godine i članka 9. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 6. kolovoza 2021. godine u 12:00 sati .