SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2018./2019

            REPUBLIKA  HRVATSKA      PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                                  OPĆINA KOSTRENA               JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL     Služba za lokalnu samoupravu i […]

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2018. godini- DRUGI KRUG

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2018. […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 14. rujna 2018. godine .

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području obrazovanja u Općini Kostrena u 2018. godini- DRUGI KRUG

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području obrazovanja u Općini Kostrena u 2018. […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 14. rujna 2018. godine .

Sportska oprema – pametne klupe

KLASA: 406-01/18-01/01 URBROJ: 2170-07-04-4-18-1 Kostrena, 12. srpnja 2018.                                       PREDMET:    Sportska oprema dječjih igrališta – pametne klupe   […]

Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2018./2019.

KLASA: 340-05/18-01/3 URBROJ: 2170-07-04-2-18-2 Kostrena, 12. lipnja 2018.   Na temelju Plana nabave za 2018. godinu i članka 9. st. […]