SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Natječaj za asistenta – vrtić “Zlatna ribica”

KLASA: 112-03/19-01/4 URBROJ: 2170-07-54-19-1 Kostrena, 05.12.2019. Temeljem Odluke Upravnog vijeća sa sjednice održane 2. prosinca 2019.g. godine Dječji vrtić “Zlatna […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 16. prosinca 2019. godine .

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

           REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                 OPĆINA KOSTRENA   Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-03/19-01/02 URBROJ: 2170-07-06-19-10 Kostrena, 3. prosinca 2019. […]

Javni natječaj za zakup zemljišta u k.o. Kostrena-Barbara

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 10. prosinca 2019. godine .

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1360 k.o. Kostrena-Barbara

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 10. prosinca 2019. godine .

Poziv na dostavu ponude – GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU JAVNE POVRŠINE RASADNIK – MIRISNI VRT

GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU JAVNE POVRŠINE RASADNIK – MIRISNI VRT Predmet nabave odnosi se na izvođenje građevinskih radova na uređenju […]