SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaji i pozivi

Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci

Odredbom članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima (“Narodne novine”, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16- Uredba, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 4. srpnja 2024. godine .

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora na adresi Glavani 89A

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 27. lipnja 2024. godine .

Centar kulture Kostrena objavio Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije Kostrensko leto

Turistička zajednica općine Kostrena, Centar kulture Kostrena, KD Kostrena i Općina Kostrena organizatori su manifestacije ,,Kostrensko leto”. Centar kulture Kostrena […]

Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja u vlasništvu Općine Kostrena u svrhu izborne promidžbe i referenduma

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu na temelju odredbe članka […]

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša

KLASA: 112-01/24-02/03 URBROJ: 2170-22-05-24-2 Kostrena,  27. svibnja 2024. godine   Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 4. lipnja 2024. godine u 23:59 sati .