SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU ZDRAVSTVA U OPĆINI KOSTRENA U 2020. GODINI

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2020. […]

J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju nekretnine k.č. br. 5215/2 od 859 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena-Lucija u samovlasništvu Općine Kostrena u Pavekima u svrhu izgradnje obiteljskih kuća

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 18. veljače 2020. godine .

Poziv na dostavu ponude- Usluga logopedskih vježbi

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA  KOSTRENA Upravni odjel za opće, pravne       poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 500-04/20-01/1 URBROJ: […]

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI U OPĆINI KOSTRENA U 2020. GODINI

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u […]