SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Pristupačnost mrežnih stranica

Izjava o pristupačnosti

Općina Kostrena  svoju službenu mrežnu stranicu www.kostrena.hr nastoji učiniti pristupačnom korisnicima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na službenu mrežnu stranicu Općine Kostrena www.kostrena.hr.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica www.kostrena.hr je djelomično u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 zbog iznimki koje su navedene u nastavku.

  1. Neprilagođenost čitanja odluka održanih sjednica na stranici: https://sjednice.kostrena.hr/#1

Ova je izjava sastavljena prema Predlošku izjave o pristupačnosti i zadnji put preispitana 28. listopada 2020. godine, sukladno Direktivi (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.) te Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1523 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12.10.2018., str. 103.).
Točnost navoda u ovoj Izjavi utemeljena je na samoprocjeni.

Kontakt osoba: Mateja Alavanja, mag.educ.philol.croat., viša stručna suradnica za društvene djelatnosti, mateja.alavanja@kostrena.hr

Povratne informacije i podatci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima, te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, mogu se dobiti slanjem e-pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr, putem internetskog kontakt obrasca, telefonski ili pisanim putem na adresi: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na e-adresu pristupacnost@pristupinfo.hr