SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Ime i prezime: Katarina Zelić, mag.iur
Adresa: Općina Kostrena / Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena
Telefon: 051/209-075
E-mail adresa: katarina.zelic@kostrena.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 84/15), koji propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Općina Kostrena javnost informira putem službene web stranice na kojoj su objavljeni dokumenti i informacije koje posjeduje Općina Kostrena, isti su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez posebnog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje usmeni ili pismeno, na sljedeći način:

  • telefonom na broj: 051 209 075
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranja: katarina.zelic@kostrena.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • poštom na adresu: Općina Kostrena, 51 221 Kostrena, Sv. Lucija 38 na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • osobno na adresu: Općina Kostrena, 51 221 Kostrena, Sv. Lucija 38 na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Svi skupovi podataka koje Općina Kostrena objavljuje kao otvorene podatke sadrže OTVORENU DOZVOLU.

Otvorena dozvola omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu u skladu s uvjetima propisanim otvorenom dozvolom, odnosno Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti.

Općina Kostrena ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za utvrđivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ br. 12/14).

 

Zakon o pravu na pristup informacijama 
Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Narodne novine broj 12/14, 15/14

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
Narodne novine broj 67/17


Preuzmite dokumente