SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Zasnivanje radnog odnosa

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša

KLASA: 112-01/24-02/03 URBROJ: 2170-22-05-24-2 Kostrena,  27. svibnja 2024. godine   Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 4. lipnja 2024. godine u 23:59 sati .

Obavijest o poništenju Oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša

S osnova formalnih razloga poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika […]

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto “Viši stručni suradnik za pravne poslove”

Temeljem odredbi članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. svibnja 2024. godine .

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša

Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 29. travnja 2024. godine u 23:59 sati .

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od četiri mjeseca – referent komunalni-prometni redar

KLASA: 112-01/24-02/02 URBROJ: 2170-22-05-24-3 Kostrena, 19. travnja 2024. godine   Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 29. travnja 2024. godine u 23:59 sati .