SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javne potrebe

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2024. godini

*Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 16. veljače 2024. godine. (1) […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 16. veljače 2024. godine .

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba za održivi razvoj u Općini Kostrena za 2024. godinu

*Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 16. veljače 2024.   […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 16. veljače 2024. godine .

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u 2024. godini

*Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 16. veljače 2024. godine. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 16. veljače 2024. godine .

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području obrazovanja u Općini Kostrena za 2024. godinu

*Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 16. veljače 2024. godine.   […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 16. veljače 2024. godine .

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kostrena za 2024. godinu

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22) […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 30. listopada 2023. godine .