SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Proračun Općine Kostrena za 2015.


Preuzmite dokumente

Proračun za 2015. pdf | proracun-opcine-kostrena-2015.pdf | 665,95 KB
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. pdf | odluka-o-izvrsavanju-proracuna-opcine-kostrena-2015.pdf | 60,08 KB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu pdf | polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-za-2015.pdf | 248,69 KB
Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kostrena za 2015. godinu pdf | odluka-o-preraspodjeli-sredstava-u-proracunu-opcine-kostrena-za-2015-godinu.pdf | 48,54 KB
Odluka o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu pdf | odluku-o-2-izmjenama-i-dopunama-proracuna-opcine-kostrena-za-2015-godinu.pdf | 197,71 KB
Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu pdf | Godišnji-obračun-Proračuna-Općine-Kostrena-za-2015.-godinu.pdf | 365,63 KB
Financijski izvještaj Općine Kostrena za razdoblje 01. - 06.2015. godine xls | financijski-izvjestaj-opcine-kostrena-za-razdoblje-01-06-2015.xls | 665,50 KB
Financijski izvještaj Općine Kostrena za razdoblje 01-12. 2015. godine xls | MINFIN2009_PRIJENOS64_2015-1.xls | 1,31 MB