SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Informacije za građane

Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2020. godinu

KLASA: 303-01/20-01/02 URBR: 2170-07-06-20-1 Kostrena, 7. veljače 2020. OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM […]

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

KLASA: 400-06/19-01/7 URBROJ: 2170-07-06-19-8 Kostrena, 15. studenog 2019. Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka […]

Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

  KLASA: 360-01/19-01/09 URBROJ: 2170-07-05-19-2 Kostrena, 7. studenog 2019.   Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša […]