SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Informacije za građane

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata iz područja kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU KLASA: 612-01/23-01/05 URBROJ: 2170-22-05-23-2 Kostrena, […]

Javno izlaganje na prijedlog IV. izmjena i dopuna PPU Općine Kostrena i prijedloga UPU Stara Voda

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje […]

Obavijest o interventnim radovima na adresi Glavani 89/A -Dom zdravlja Kostrena

U utorak 14. veljače 2023. zbog interventnih radova na zamjeni vodomjera zgrade Doma zdravlja na adresi Glavani 89/A u vremenu […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2023. godinu

KLASA: 302-01/23-01/1 URBR: 2170-22-06-23-2 Kostrena, 24. siječnja 2023. OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM […]

Nacrt prijedloga odluke o pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 310-01/22-03/01 URBROJ: 2170-22-05-22-1 […]