SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Donacije i sponzorstva

Tijela javne vlasti obvezna su sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13, 85/15, 69/22) na internetskim stranicama objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa.