SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Općinsko vijeće

Članovi Općinskog vijeća Općine Kostrena mandat 2021. – 2025.

 • Dražen Soldan- predsjednik Općinskog vijeća
 • Darko Tonković– potpredsjednik Općinskog vijeća
 • Nataša Ivančić Jokić – vijećnica
 • Vendi Nastić – vijećnica
 • Ema Rizoniko – vijećnica
 • Mirela Marunić – vijećnica
 • Davor Willheim – vijećnik
 • Adrijana Muždeka Prodanović – vijećnica
 • Franjo Božinović – vijećnik
 • Zoran Rubinić – vijećnik
 • Željko Linšak – vijećnik
 • Maša Smokrović – vijećnica
 • Milan Tićak – vijećnik
 Mandatna komisija
 • Dražen Soldan – predsjednik
 • Ema Rizoniko – član
 • Maša Smokrović – član

Odbor za izbor i imenovanja

 • Nataša Ivančić Jokić – predsjednica
 • Milan Tićak – zamjenik predsjednika
 • Maša Smokrović – član
 • Ema Rizoniko – član
 • Darko Tonković – član