SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Zakup prostora

Javni natječaj – zakup javne zgrade na adresi Kostrenskih boraca 1A

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka […]

   Natječaj je otvoren
   Rok: 5. prosinca 2023. godine u 23:59 sati .

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u zgradi Rasadnika na adresi Glavani 82 d u Kostreni

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 7. kolovoza 2023. godine .

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Na temelju Zaključka Općinskog načelnika KLASA:­­­­ 024-01/22-03/2, URBROJ: 2170-22-03-22-208 od dana 7.6.2022. i  čl. 10. Odluke o davanju u zakup […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 11. srpnja 2022. godine u 23:59 sati .

OBAVIJEST o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje zemljišta u zakup

OBAVIJEST o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta k.č. broj 211/14 u k.o. Kostrena-Barbara i […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u prizemlju objekta Narodna čitaonica Sveta Barbara, na adresi  Trg Svete Barbare 1, Kostrena

Temeljem odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18), članka […]