SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javna nabava

Rekonstrukcija sportskog košarkaškog igrališta OŠ KOSTRENA – PONIŠTENJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena je temeljem Odluke općinskog načelnika od 19. siječnja […]

Rekonstrukcija sportskog igrališta OŠ Kostrena – produljenje roka za dostavu ponuda

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

Obzirom na zahtjev za izmjenom dijela projektne dokumentacije, projektant će izvršiti korekcije troškovnika koji će biti objavljen tijekom ovog tjedna.

U tom smislu produžiti će se rok za dostavom ponuda te je novi rok za dostavu 16. veljače 2023. godine do 10.00 sati.

 

 

Poziv za dostavom ponuda koji se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/22) te služi kao podloga za izradu ponude.

Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Na ovaj postupak jednostavne nabave primjenjuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske te sve odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/22), osim odredbi glede kojih je u ovom Pozivu za dostavom ponuda drugačije određeno.

Na sklapanje i izvršenje ugovora o izvođenju radova primjenjuju se svi prisilni propisi te svi dispozitivni propisi osim onih glede kojih je u ovom Pozivu za dostavom ponuda ili Ugovoru drugačije određeno.

Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi na rekonstrukciji sportskog, košarkaškog igrališta osnovne škole Kostrena. Radovi na rekonstrukciji igrališta vršiti […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 16. veljače 2023. godine u 10:00 sati .

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u 2018. godini

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE: Za sve koji se planiraju prijaviti na natječaj u četvrtak 18. siječnja 2018. godine u 18 sati održat će se sastanak/radionica u vijećnici […]

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA u postupku odabira najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. veljače 2017. godine u 12:00 sati .

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. veljače 2017. godine u 10:00 sati .