SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

EU Fondovi

Natječaji: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji

Za detalje pogledajte dokumentaciju.


Europski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Jedna od najznačajnijih je Kohezijska politika, za koju je Europska unija za razdoblje 2007. – 2013. izdvojila 35.64% svog proračuna. Instrumenti kohezijske politike Europske unije su strukturni fondovi (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijski fond.

Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna.


  1. KOHEZIJSKI FOND – cilja na države članici čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša.
  2. EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih religija.
  3. EUROPSKI SOCIJALNI FOND – potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji. Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom strukturni fondovi.

Osim navedenih, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. na raspolaganju su i:

  1. EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
  2. EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska je postala korisnica sredstava iz navedenih fondova.

Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje strukturnim fondovima i Kohezijskim fondom u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda koja će biti na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi eura.

Za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Zajedničke ribarske politike Europske unije namijenjeni su Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za ribarstvo.

Provedba ovih fondova je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izrada kvalitetnih programskih dokumenata jedan je od ključnih preduvjeta za korištenje sredstava Europske unije. Postupak izrade strateških i programskih dokumenata stoga predstavlja osnovu za korištenje fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020 kojom se utvrđuju nacionalni razvojni ciljevi, prioritetna područja ulaganja, financijske alokacije i odgovorna tijela za upravljanje EU fondovima, a obuhvaća sljedeće dokumente:

  • Zajednički strateški okvir (ZSO) – definira prioritetna područja za ulaganja iz svih strukturnih i investicijskih fondova EU (ESI), prijedloge o tome kako se sredstva EU mogu učinkovitije koristiti za postizanje ciljeva strategije “Europa 2020”.
  • Partnerski sporazum (PS) – krovni strateški dokument u kojem države članice obrazlažu svoju strategiju korištenja ESI fondova i koji sadrži analizu razvojnih potreba u odnosu na tematske ciljeve i ključne aktivnosti definirane u ZSO i Nacionalnom programu reformi te definira na koji način će se postići usklađenost s tim ciljevima.
  • Operativni programi (OP) – detaljnije definiraju prioritete, mjere i aktivnosti potrebne za učinkovitu provedbu odnosno korištenje ESI fondova.

Uz navedene programe, Hrvatskoj su i dalje na raspolaganju i Programi Unije, koji promiču suradnju između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.“


Natječaji: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji


Preuzmite dokumente

Pojmovnik fondova Europske Unije pdf | POJMOVNIK-FONDOVA-EUROPSKE-UNIJE.pdf | 891,95 KB
Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava pdf | PRIRUČNIK-ZA-KORISNIKE-BESPOVRATNIH-SREDSTAVA.pdf | 2,74 MB
Program Unije pdf | PROGRAMI-UNIJE.pdf | 3,81 MB
Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom pdf | SMJERNICE-ZA-UPRAVLJANJE-PROJEKTNIM-CIKLUSOM.pdf | 6,12 MB
U susret EU fondovima pdf | USUSRET-EU-FONDOVIMA.pdf | 6,12 MB
Vodič za definiciju malog i srednjeg poduzetništva u natječajima za dodjelu sredstava iz EU pdf | VODIČ-ZA-DEFINICIJU-MALOG-I-SREDNJEG-PODUZETNIŠTVA-U-NATJEČAJIMA-ZA-DODJELU-SREDSTAVA-IZ-EU-1.pdf | 700,18 KB