SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Slike sa sastanaka poduzetnika

2. sastanak Gospodarskog savjeta Načelnice Općine Kostrena, veljača 2017.


Slike sa sastanaka poduzetnika
Slike sa sastanaka poduzetnika

Prvi sastanak Gospodarskog savjeta Načelnice Općine Kostrena – siječanj 2017


Slike sa sastanaka poduzetnika

Raniji sastanci


Slike sa sastanaka poduzetnika
Slike sa sastanaka poduzetnika
Slike sa sastanaka poduzetnika
Slike sa sastanaka poduzetnika
Slike sa sastanaka poduzetnika