SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje za 2015. godinu

Rok za prijavu
Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala, a najkasnije do 30. rujna 2016. godine.

 1. KREDITNI POTENCIJAL: 3.000.000,00 Kn
 2. KORISNICI KREDITA
  Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).
  Pravo na korištenje poduzetničkog kredita ima Poduzetnik koji namjerava sredstva ulagati na području Općine Kostrena, kao i da je sjedište Poduzetnika na području Općine Kostrena.
  Prednost na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit daje se slijedećim skupinama:

  • poduzetnik koji ulaže u Radnu zonu Šoići
  • poduzetnik koji ulaže u proizvodne djelatnosti
  • poduzetnik koji ulaže u povećanje turističkih kapaciteta na području Općine Kostrena
  • poduzetnik koji će realizacijom kredita ostvariti uvjete za otvaranje novih radnih mjesta
 3. NAMJENA KREDITA
  Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

  • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata
  • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
  • obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja
 4. NAJNIŽI i NAJVIŠI IZNOS KREDITA
  Nije utvrđen i određuje ga Povjerenstvo i Banka prema kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta i kvaliteti projekta.
 5. ROK POVRATA I ISKORIŠTENJA KREDITA
  • rok povrata: do 10 godina
  • rok iskorištenja: do 12 mjeseci
 6. KAMATNA STOPA NA KREDIT
  • promijenjiva, u visini tromjesečnog EURIBOR-a, uvećano za 5,9 p.p., godišnja
  • Općina Kostrena će subvencionirati kamatu sa 3,5 postotna poena.
  • Kamata u razdoblju korištenja se ne subvencionira.
 7. TROŠKOVI OBRADE
  0,8% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, unaprijed.
 8. OTPLATA
  Mjesečne ili tromjesečne rate sukladno Ugovoru o kreditu sklopljenom između Banke i Korisnika kredita.
 9. INSTRUMENTI OSIGURANJA
  U ovisnosti o iznosu kredita i bonitetu korisnika kredita moguće je kombiniranje slijedećih instrumenata osiguranja:

  • mjenice i zadužnice Korisnika kredita i vlasnika Korisnika kredita;
  • solidarni jamci;
  • cesije potraživanja;
  • zasnivanje založnog prava na nekretninama/pokretninama u korist Banke uz osiguranje nekretnina/pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist Banke
 10. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA
  • dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na poslovni račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Poduzetnika, a temeljem pravovaljane dokumentacije;
  • dio kredita za obrtna sredstva (ne veći od 10% odobrenog kredita) u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Korisnika kredita.
 11. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
  • zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu :OPĆINA KOSTRENA
   SV. LUCIJA 38
   51221 KOSTRENA
   s naznakom „Za natječaj – kreditiranje poduzetnika“informacije na telefon : 209-020
  • Obrazac zahtjeva sa popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se podići u Upravi Općine Kostrena, Sv. Lucije 38, Kostrena u uredovno vrijeme ili se isti može preuzeti s WEB stranice Općine Kostrena: www.kostrena.hr
  • Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala, a najkasnije do 30. rujna 2016. godine.
  • Realizacija zahtjeva po ovom Programu provodit će se putem PRIVREDNE BANKE ZAGREB dioničko društvo, Podružnica Riadria Rijeka, Rijeka, Đure Šporera 3
  • Svi podnositelji zahtjeva biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.