SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Odgovori na postavljena pitanja

Pitanje br. 1 (travanj 2019.): Zašto je poduzetništvo važno za gospodarstvo ?

Odgovor:

Pojam poduzetništva se koristi svakodnevno u različite svrhe, te ima opći gospodarski ali i društveni značaj. Poduzetništvo nužno ne podrazumijeva gospodarsku aktivnost, a manifestacija poduzetničkih  karakteristika je moguća i u društvenim područjima. Osobe mogu biti poduzetne (kreativne, inovativne, sklone timskom radu, odgovorne, samostalne, sklone preuzimati rizik i dr.) i izvan gospodarskih aktivnosti. Poduzetništvo je sposobnost da se pokrenu neke aktivnosti radi postizanja određenog cilja, preuzimajući rizik i odgovornost. Bez obzira na to što se mogu poduzimati različite aktivnosti na različitim područjima, poduzetništvo je u uobičajenom smislu vezano uz gospodarstvo i uz pokretanje vlastitog posla.

Poduzetništvo je važno za gospodarstvo budući da nema gospodarskog razvoja bez kreativnosti i inovativnosti koje su glavne odrednice definicije poduzetništva u širem smislu te riječi. Poduzetništvo ima za glavni cilj stvoriti nove vrijednosti pokretanjem i razvojem novih poduzeća. Na taj način poduzetništvo otvara mogućnost zapošljavanja, oslobađa sposobnost uviđanja poslovnih mogućnosti, inovacije, ulaganja, širenja na nova tržišta, razvoja novih proizvoda i proizvodnih tehnika.

Poduzetništvo je bitan faktor proizvodnje, tako da je teško zamisliti razvijeno društvo bez ljudi koji vode i organiziraju ekonomski život. Poduzetništvo uključuje sve djelatnosti usmjerene na ulaganja i kombinaciju potrebnih resursa, širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača, novih tehnologija i tehnoloških rješenja. Uviđajući značenje poduzetništva za nacionalne ekonomije, najveći broj država je prihvatio poduzetništvo  za  vitalnu  komponentu  u  procesu  ekonomskog  rasta  i  razvoja.  Doprinos poduzetništva je veoma važan. Postajući jedan od ključnih faktora poduzetnici razvijaju i implementiraju nove tehnologije, generiraju nove proizvode i usluge, doprinose razvoju edukacijskih procesa i porastu općeg blagostanja društva u kojima djeluju.