SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv gospodarskim subjektima za dodjelu subvencija za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Kostrena za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom Sars – CoV – 2

Uslijed novonastale situacije i negativnih posljedica koje epidemija bolesti COVID-19  uzrokovana virusom Sars – CoV – 2 ima na gospodarstvo, Općina Kostrena provodi gospodarske mjere za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica epidemije bolesti COVID 19 na gospodarstvo Općine Kostrena.

Ovim javnim pozivom, a temeljem Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Kostrena za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV – 2 („Službene novine Općine Kostrena“ broj 1/21)  propisuju se mjere, kriteriji i uvjetu dodjele subvencija, postupak podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija, obveze korisnika subvencija te sve ostale odredbe po kojima se subvencija može dodijeliti.

Subvencije koje su predmet ovog javnog poziva dodjeljuju se kroz slijedeće mjere:

1. Oslobađanje korisnika koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine od dijela plaćanja naknade za koncesijsko odobrenje za 2021. godinu
2. Dodjela jednokratne novčane pomoći gospodarskim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost fitness centra (teretane) u poslovnim prostorima na području Općine Kostrena, u kojima je rad:
a) obustavljen Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 27. studenoga 2020. godine („Narodne novine“ br. 131/20) (u daljnjem tekstu: Odluka Stožera od 27. studenoga 2020. godine) ili
b) ograničen Odlukom Stožera od 27. studenoga 2020. godine.


Preuzmite dokumente