SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2020. godinu (“Službene novine Općine Kostrena” br. 6/20)

Programom poticanja razvoja poduzetništva Općine Kostrena za 2020. godinu (“Službene novine Općine Kostrena” br. 6/20)  utvrđuju se opći uvjeti, mjere, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih subvencija Općine Kostrena za poticanje razvoja poduzetništva, te obaveze korisnika subvencija.  Općina Kostrena će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati slijedeće mjere i aktivnosti:

 1. troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika;
 2. nabavku opreme;
 3. novo zapošljavanje i samozapošljavanje;
 4. zapošljavanje i samozapošljavanje osoba do 30 godina starosti i invalidnih osoba na neodređeno vrijeme;
 5. kamate na poduzetničke kredite;
 6. razvoj djelatnosti na području Općine Kostrena;
 7. troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškove prekvalifikacije i doškolovanja;
 8. troškove pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu poslovnih objekata i obnovljive izvore energije;
 9. troškove ulaganja u standarde kvalitete;
 10. troškove izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije;
 11. digitalizaciju poslovanja

Javni poziv otvoren je do 31.listopada 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.


Preuzmite dokumente