SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2023. godinu

Programom poticanja razvoja poduzetništva Općine Kostrena za 2023. godinu utvrđuju se opći uvjeti, mjere, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih subvencija Općine Kostrena za poticanje razvoja poduzetništva, te obveze korisnika subvencija.

Općina Kostrena u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionira sljedeće mjere i aktivnosti:

 1. troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika,
 2. trošak nabavke opreme,
 3. novo zapošljavanje i samozapošljavanje na neodređeno vrijeme,
 4. novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba do 30 godina starosti i invalidnih osoba na neodređeno vrijeme,
 5. troškovi vezani za odobrenje dugoročnih investicijskih kredita,
 6. troškovi razvoja djelatnosti na području Općine Kostrena,
 7. troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškove prekvalifikacije i doškolovanja,
 8. troškove pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu poslovnih objekata i obnovljive izvore energije,
 9. troškove ulaganja u standarde kvalitete,
 10. troškove izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz nacionalnih fondova i iz fondova Europske unije.
 11. trošak digitalizacije poslovanja.

Preuzmite dokumente