SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti

KLASA:   021-05/17-01/11
URBROJ:  2170-07-01-17-1
Kostrena,  11. listopada 2017. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (SN PGŽ broj 46/09, 15/13, 38/13, 17/14), sazivam

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA
za 19. listopada 2017. godine u  17 sati
u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

Za  sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Općine Kostrena
 4. Prijedlog odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 5. Prijedlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora KD “Autotrolej“ d.o.o.
 6. Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe pred Uredom državne uprave u upravnom  predmetu prava na povrat/naknadu imovine s ovlaštenicima naknade – Vesna Čargonja Stojak i Silvana Milas
 7. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
 8. Prijedlog odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-3 Šoići
 9. Prijedlog odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-1
 10. Prijedlog odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-2
 11. Prijedlog odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-3
 12. Prijedlog odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-4

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan, v.r.