SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zimska služba

Izvedbeni program zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena u zimskom razdoblju 2022. – 2023.

Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

U zimskom razdoblju koje, u pravilu, traje od 15. studenoga tekuće do 15. travnja slijedeće godine, ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni program zimske službe donosi upravitelj ceste, na prijedlog izvođača radova redovnog održavanja ceste. Izvođenje radova zimske službe za lokalne ceste na području Općine kostrena, Općina Kostrena  je povjerila trgovačkom društvu MI GRAD d.o.o. Kostrena, Žuknica 7a.

Sukladno članku 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14) MIGRAD d.o.o. je dostavio prijedlog programa zimske službe. Temeljem toga prijedloga, izrađen je Izvedbeni program zimske službe.

Ovaj izvedbeni program izrađen je temeljem :

 • Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 )
 • Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/2014)
 • Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena (SN Općine Kostrena 5/2016)

Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se:

 • organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,
 • raspored mjesta stalne pripravnosti,
 • karta cestovne mreže s označenim razinama prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,
 • raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,
 • raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,
 • nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
 • mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
 • način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

Prilozi:

 1. Izvedbeni program zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena u zimskom razdoblju 2022. – 2023.
 2. Karta razina prednosti čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena

Preuzmite dokumente