SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Gradsko Oko – Web servis za upravljanje komunalnim prijavama

OPĆINA KOSTRENA kao i neke općine i gradovi u Primorsko goranskoj županiji, odnedavno nude svojim građanima novu mogućnost prijave komunalnih problema putem WebServisa za upravljanje komunalnim prijavama.

Idi na: www.kostrena.oko.hr

Gradsko Oko je moderan i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje pristiglih prijava komunalnih problema koji radi prema načelu: čujemo naše građane, slušamo naše građane,rješavamo problem.

Sve prijave (rupe na cesti, napuštena vozila, pokvarene žarulje javne rasvjete, grafiti,razbijene klupice u parku, slomljene grane itd.) biti će vidljive komunalnim službama općineKostrena, ali i svim ostalim posjetiteljima web servisa Gradsko Oko.Osim što će nadležne službe voditi bolju evidenciju svih prijava, građani će imati uvid udinamiku rješavanja njihovih, ali i svih ostalih prijava.

Probleme je moguće prijaviti jednostavno i potpuno određeno položajem na terenu, slikom iopisom. Ovaj web servis je namijenjen, isključivo, prijavi fizičkih oštećenja koja se moguukloniti. Ako imate bilo kakvih problema koji nisu pogodni za ovaj servis, molimo Vas da seobratite lokalnoj samoupravi nadležnoj za područje u kojem se Vaš problem nalazi.

Najjednostavnija prijava je putem pametnih telefona korištenjem besplatne aplikacijeZAKRPAJ.to:

  1. Opiši problem
  2. Slikaj
  3. Šalji

Prijaviti je moguće i bez pametnog telefona i to računalom – na karti.

Računalom se prijavljuje na internetskoj stranici www.kostrena.oko.hr. Na istoj internetskojstranici, može se dobiti uvid u status rješavanja problema, od prijave, problema u postupkurješavanja, preko proslijeđenog problema drugim ovlaštenicima do riješenog problema.Sukladno statusu rješavanja, mijenja se i boja balona prijave na karti.

Nadamo se da će ovom uslugom koristi imati svi, i građani i djelatnici općine Kostrena. Građani će boljom interakcijom s lokalnom upravom, doprinijeti bržem rješavanju problemate transparentnim upravljanjem prijavama, dok će Općina Kostrena s olakšanjem posla zakomunalnog redara te arhiviranjem i cjelovitim sustavom svih prijava i tijeka rješavanjaprijava problema imati cjelovit uvid u probleme na terenu i mogućnost njihovog bržegrješavanja.

Svi zajedno, boljom uslugom i povećati ćemo brigu za mještane i njihove probleme, te samim time i ugled općine, odnosno boljitka i življenja u općini Kostrena u cjelini.


Preuzmite dokumente

Gradsko oko pdf | 122,16 KB