SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA – Dnevni red – 28. 11. 2017.

Novosti

KLASA:   021-05/17-01/12
URBROJ:  2170-07-01-17-1
Kostrena,  17. studenoga 2017. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (SN PGŽ broj 46/09, 15/13, 38/13, 11/14, 17/14), sazivam

5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 28. studenog 2017. godine u 17 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 Za  sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2018. godinu
 5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2018. godini 
 6. a) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  b) Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
 7. Prijedlog programa javnih potreba za 2018. godini u;
  a) socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi
  b) kulturi
  c) obrazovanju i znanosti
  d) predškolskom odgoju
  e) bibliotekarstvu
  f) zaštiti okoliša  
 8. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
 9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Kostrena
 10. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu
 11. Prijedlog odluke o otkupu nekretnine označene kao k.č. broj 3414/1 u k.o. Kostrena-Lucija radi formiranja dječjeg igrališta u Doričićima
 12. Prijedlog zaključka – Rebalans Financijskog plana Sportske zajednice za 2017.godinu

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan, v.r.