SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20  i 1/21), sazivam

10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

 27. srpnja 2022. godine u 16 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

 

Za  sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine k.č. br. 2965 k.o. Kostrena – Lucija u vlasništvu Općine Kostrena na području Krasina
  4. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina č. 537, k.č. 538/1, k.č. 539 i k.č. 540/3 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena na području Glavani – Šubati
  5. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
  6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
  7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Općine Kostrena
  8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju dječjih vrtića čiji osnivač nije Općina Kostrena
  9. Prijedlog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kostrena
  10. Izvještaj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ – „Monitoring kvalitete zraka na utjecajnom području INA Rafinerija nafte Rijeka-Urinj“ i „Kvaliteta zraka u okolini Brodogradilišta Viktor Lenac“ za 2021. godinu

 Mole se vijećnici da prisustvuju sjednici te da u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209- 062  ili  099/ 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na poveznici 10.sjednica Općinskog vijeća

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

 

Preuzmite dokumente

Dnevni red-10-sjednica OV pdf | Dnevni-red-10.-sjednice-Općinskog-vijeća.pdf | 144,82 KB