SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20  i 1/21), sazivam

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 28. rujna 2022. godine u 18 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14  

 

Za  sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća
3. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine
Kostrena
b) Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu
5. Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu
7. a) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
     b) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
8. a) Prijedlog odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu
     b) Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2022. godinu
9. Prijedlog odluke o stjecanju zemljišta u svrhu građenja građevine rekonstrukcije nerazvrstane ceste Glavani – Lokvičina – Trim staza – Šubati s gradnjom komunalne infrastrukture
10. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Kostrena
11. Prijedlog odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Općinu Kostrena
12. a) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica  Kostrena
      b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena
13. Prijedlog odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Mole se vijećnici da prisustvuju sjednici te da u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209- 062  ili  099/ 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na poveznici: 11. sjednica Općinskog vijeća

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

Preuzmite dokumente

Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća pdf | Poziv-s-Dnevnim-redom-11.-sjednice-Općinskog-vijeća.pdf | 361,11 KB