SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20  i 1/21), sazivam

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kostrena

za 1. veljače 2023. godine u 18:00 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

 

Za  sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu Dječji vrtić  „Zlatna ribica“
  4.  a) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnost na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“                                                                                                                                                                                  b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“
  5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Centra kulture Kostrena
  6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 5205/2 od 142 m2 o. Kostrena Lucija
  7. Prijedlog odluke o  pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine  Kostrena
  8. Prijedlog odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Općinskog vijeća
  9. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskog dobru
  10. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kostrena za 2022. godinu

Mole se vijećnici da prisustvuju sjednici te da u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na You Tube kanalu Naša Kostrena, na poveznici: 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

                                                                           

                                                                                                                           

 

Preuzmite dokumente

Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća pdf | Dnevni-red-14.-sjednice-Ov-1.2.2023.pdf | 142,47 KB