SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća

Novosti Obavijesti

KLASA:   021-05/18-01/13
URBROJ:  2170-07-01-18-1
Kostrena,  3. listopada 2018. godine

 

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18), sazivam

 

15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 10. listopada 2018. godine u 17,00 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2018. godinu
  4. a) Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
    b) Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  5. a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje
    b) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova
  6. Prijedlog zaključka o odobravanju  Programa rada Savjeta mladih Općine Kostrena za 2019.  godinu

 

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

 

                                                                                                                       PREDSJEDNIK

                                                            

                                                                                                                        Dražen Soldan