SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti
Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20, 1/21), sazivam

16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 17. svibnja 2023. godine u 18:00 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

Za  sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Izvješće Mandatne komisije – Prisega
 2. Aktualni sat
 3. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća
 4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu
 5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
 6. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za  2022. godinu
  c)  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kostrena u 2022. godini
 7. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2023.godinu
 8. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  b) Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 9. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kostrena za kapitalni projekt Dječji vrtić Paveki
 10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Statuta Centra kulture Kostrena
 11. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Uvala Žurkovo“
 12. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 5536/14 k.o. Kostrena – Lucija
 13. Prijedlog odluke o prihvaćanju prava vlasništva na nekretninama u k.o. Kostrena – Lucija (zgrada i dvorište Turističke zajednice Kostrena)
 14. Prijedlog plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara na području Općine Kostrena
 15. Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine – Prijedlog zaključka
 16. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2022. godinu – Prijedlog zaključka
Mole se vijećnici da prisustvuju sjednici te da u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na You Tube kanalu Naša Kostrena, na poveznici: 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

Preuzmite dokumente

Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća pdf | Poziv-s-Dnevnim-redom-za-16.-sjednicu-Općinskog-vijeća.pdf | 365,23 KB