SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća

Novosti Obavijesti

 

        REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

          Općinsko vijeće
OPĆINA KOSTRENA

 

KLASA:   021-05/18-01/15
URBROJ:  2170-07-01-18-1
Kostrena,  3. studenog 2018. godine

 

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18), sazivam

17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 23. studeni 2018. godine u 15.00 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi
  4. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
  5. Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Općine Kostrena
  6. Prijedlog odluke o dodjeli javnog priznanju Općine Kostrena za 2018. godinu
  7. Prijedlog odluke o otkupu nekretnina k.č. 3286, 3289/1, 3292 i 3339, sve k.o. Kostrena Lucija
  8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama č. 5205/1, 5205/2, 5536/15 i 5536/16, sve u k.o. Kostrena Lucija
  9. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova
  10. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za urbanizam i prostorno planiranje

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

                                                                           

v.r. Dražen Soldan