SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća

Novosti Obavijesti

REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


Općinsko vijeće
     OPĆINA KOSTRENA

 

KLASA: 021-05/18-01/

URBROJ:  2170-07-01-18-1

Kostrena,  21. studenog 2018. godine

 

 

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18), sazivam

 

18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 3. prosinca 2018. godine u 16,00 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog proračuna Općine Kostrena  za 2019. – 2021. godinu
 4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2019. godinu
 5. Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu
 6. a) Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 7. a) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2019. godinu
  b) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
  c) Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2019. godinu
  d) Prijedlog programa javnih potreba u zaštiti okoliša za 2019. godinu
  e) Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
 8. a) Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2018. godinu
  b) Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

                                                                                                                       Predsjednik

                                                                           

                                                                                                                              v.r.  Dražen Soldan