SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Obavijesti

Temeljem članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20, 1/21), sazivam

 

21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za  8. veljače 2024. godine u 18:00 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog odluke o grobljima
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena
  5. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 645/2 u k.o. Kostrena-Lucija
  6. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje Vatrogasnog doma na k.č. broj 5215/1 k.o. Kostrena-Lucija
  7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena
  9. Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za razdoblje 2024.-2028. godine

  

Molim vijećnike da prisustvuju sjednici, a u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na broj (051) 209 062 ili 099 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na Youtube kanalu Naša Kostrena.

Predsjednik
Dražen Soldan v.r

Preuzmite dokumente

Poziv s Dnevnim redom pdf | Poziv-s-Dnevnim-redom-21.-sjednice-Opcinskog-vijeca-Opcine-Kostrena.pdf | 127,06 KB

Vezane objave