SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Temeljem članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20, 1/21), sazivam

 

22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 6. ožujka 2024. godine u 18:00 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Opcinskog vijeca
  3. Prijedlog programa poticanja poduzetnistva Opcine Kostrena za 2024. godinu
  4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na podrucju Opcine Kostrena za razdoblje 2024.-2028. godine
  5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
  6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na podrucju Opcine Kostrena
  7. Prijedlog odluke o dugorocnom zaduienju Opcine Kostrena za kapitalni projekt Dom za starije osobe
  8. Prijedlog zakljucka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Opcinskog suda u Rijeci
  9. Jzvjesce o stanju sigurnosti na podrucju Opcine Kostrena u 2023. godini – na znanje

 

Molim vijećnike da prisustvuju sjednici, a u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na broj (051) 209 062 ili 099 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na Youtube kanalu Naša Kostrena.

Predsjednik
Dražen Soldan v.r

Preuzmite dokumente

Poziv-22.sjednica Općinkog vijeća Općine Kostrena pdf | Poziv-za-22.-sjednicu-Općinskog-vijeća-Općine-Kostrena.pdf | 132,58 KB