SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća

Novosti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20  i  1/21), sazivam

 

23. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za  27. ožujka 2024. godine u 18:00 sati

u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji, Sv. Lucija 14

 

 Za  sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Kostrena
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za prijavu na natječaj za provedbu Intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima za provedbu ulaganja u rekonstrukciju dijela stambene i sabirne ulice, te gradnja sabirne ulice s infrastrukturom u naselju Žuknica – Humina u Kostreni
  5. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kostrena u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

 Molim vijećnike da prisustvuju sjednici, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na Youtube kanalu Naša Kostrena.

                                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.