SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20, 1/21), sazivam

24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za  21. svibnja 2024. godine u 18.00 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu
 4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu
 5. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kostrena u 2023. godini
 7. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2024.godinu
 8. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
  b) Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 9. a) Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2024. godinu
  b) Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
  c) Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2024. godinu
  d) Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti okoliša za 2024. godinu
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2024. godinu
 11. Prijedlog odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
 12. Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Uvala Žurkovo“
 13. Prijedlog odluke o visini cijene zakupnine na turističkom zemljištu na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Općine Kostrena
 14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Kostrena
 15. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Kostrena
 16. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu dozvole na pomorskom dobru na području Općine Kostrena
 17. Prijedlog zaključka o davanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
 18. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine – zaključak
 19. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2023. godinu – zaključak

 Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

                                                 PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

 

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na YouTube kanalu Naša Kostrena na ovoj poveznici.

Preuzmite dokumente

Dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena pdf | Poziv-s-Dnevnim-redom-24.-sjednice-Opcinskog-vijeca-Opcine-Kostrena.pdf | 101,51 KB