SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 24. (tematske) sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

          Općinsko vijeće OPĆINA KOSTRENA

KLASA:   021-05/19-01/7
URBROJ:  2170-07-01-19-1
Kostrena,  9. svibnja 2019. godine

 

 

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18), sazivam

 

24. (TEMATSKU) SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 15. svibnja 2019. godine u 16.00 sati

u Općinskoj vijećnici, Sv.Lucija 38

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

  1. Remont Rafinerije nafte Rijeka i investicijski projekti
  2. Izvanredni transport – PPS spremnici

 

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

                                                                                                                       PREDSJEDNIK

                                                                           

                                                                                                                       Dražen Soldan, v.r.