SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća

Novosti

Dnevni red 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA koja će se održati 2. prosinca 2019. godine u 16 sati u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

DNEVNI RED:

 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
 5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2020. godini
 6. a) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  b) Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 7.  a)  Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2020. godinu
  b) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
  c) Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2020. godinu
  d) Prijedlog programa javnih potreba u zaštiti okoliša za 2020. godinu
  e)
  Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
 8. a) Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2019. godinu
  b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2023. godine
  c) Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. br. 5215/4 od 862 m2k.ul. 1072

k.o. Kostrena-Lucija u Pavekima

 1. Prijedlog odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Kostrena za 2019. godinu
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena
 3. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena
 4. Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 5. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Centra kulture Kostrena

 

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

PREDSJEDNIK

 

Dražen Soldan