SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Obavijesti

 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 17. prosinca 2019. godine u 16 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

 

DNEVNI RED:

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za provedbu ulaganja u uređenje i opremanje edukativne obalne staze u Kostreni
  5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i objavi Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
  6. Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za područje Urinja s obzirom na sumporovodik (H2S)
  7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  8. Prijedlog odluke o uključenju Općine Kostrena u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticajne stanogradnje

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.  

Predsjednik

Dražen Soldan