SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti

KLASA: 021-05/20-01/2

URBROJ:  2170-07-01-20-1

Kostrena,  13. siječnja 2020. godine

 

 

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18), sazivam

32. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 6. veljače 2020. godine u 16 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4
 4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena
 5. a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije na području Općine Kostrena za razdoblje od 2020. godine do godine
  b) Prijedlog plana davanja koncesija na području Općine Kostrena za 2020. godinu
 6. Prijedlog odluke o imenovanju Ravnateljice Centra kulture Kostrena
 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kostrena
 8.      Prijedlog odluke o izmjenama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kostrena
 9.     Prijedlog odluke o zahtijevanju ispunjenja ugovora o kupoprodaji nekretnine k.č. 5215/4 od 862 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena – Lucija
 10.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Zlatna ribica
 11. Prijedlog zaključka o davanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

 

                                                                                                                           Predsjednik

                                                                           

                                                                                                                       Dražen Soldan, v.r.