SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20), sazivam

37. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 20. listopada 2020. godine u 16.00 sati

u Narodnoj čitaonici Sv. Lucija 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 36. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
  4. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kostrena
  5. Prijedlog odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Kostrena
  6. Prijedlog odluke o stjecanju zemljišta u svrhu građenja građevine komunalne infrastrukture – dijela stambene ulice s infrastrukturom u Maračićima
  7. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena
  8. Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
  9. Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Kostrena za 2021. godinu
  10. Prijedlog odluke o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u produženju ulice Žarka Pezelja za izgradnju prometne površine – dijela sabirne ulice s infrastrukturom u Pavekima E2-E3 s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u zahvatu obuhvata k.č.br. 5152/1, 5153/2, 5152/2, 5152/4, 5153/5, 5064/19, 5064/20, 5064/21, 5064/22, 5064/23, 5064/24, 5064/25, 5064/26 i 5064/27 sve u k.o. Kostrena-Lucija

 Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

                                                                                                                           Predsjednik

Dražen Soldan, v.r.