SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 38. sjednice Općinskog vijeća

Novosti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20), sazivam

 

38. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 26. studeni 2020. godine u 16.00 sati

u Narodnoj čitaonici Sv. Lucija

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 37. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog odluke o dodijeli javnog priznanja Općine Kostrena za 2020. godinu
  4. Prijedlog zaključka o odobravanju izmjena Programa rada Savjeta mladih Općine Kostrena za 2020. godinu
  5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Kostrena
  6. Prijedlog odluke o plaćanju usluge Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ od strane roditelja – korisnika usluge u slučajevima zaraze virusom COVID-19
  7. Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2020. godini
  8. Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

 

  

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

 

                                                                                                                  Predsjednik

                                                

                                                                                                                       Dražen Soldan, v.r.