SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20 i 1/21), sazivam

 

 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 27. listopad 2021. godine u 16 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

 

DNEVNI RED:

 

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća
  3. a) Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
    b) Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-3 u Općini Kostreni
  4. Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
  5. Inicijativa Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. za izmjenu prostorno planske dokumentacije – prezentacija

 

 

 

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

                                                                                                                       PREDSJEDNIK

 

                                                                                                                              Dražen Soldan v.r.