SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20  i 1/21), sazivam

8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 18. svibnja 2022. godine u 16 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena Sv. Lucija 14

 

Za  sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1.Aktualni sat

2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća

3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu

4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

5. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

    b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kostrena u 2021. godini

7. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2022.godinu

8. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

    b) Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

    c)Prijedlog izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u  prostoru na području Općine Kostrena u 2022. godini

9. a) Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

     b) Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

     c) Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu

10. Prijedlog odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

11. Prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-3 u Općini Kostrena

12. Prijedlog odluke o kupnji k.č. broj 5064/39 ukupne površine 1675 m2 i k.č. broj 5156/1 ukupne površine 1127 m2, obje u k.o. Kostrena Lucija, u svrhu izgradnje dječjeg vrtića

13. a) Prijedlog odluke o plaći općinskog načelnika

     b) Prijedlog odluke o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

14. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja

17. Prijedlog zaključka – imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci

18. Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine

19. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Kostrena za 2021. godinu

Mole se vijećnici da prisustvuju sjednici te da u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na poveznici 8. sjednica Općinskog vijeća

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

Preuzmite dokumente

Dnevni red 8. sjednice OV pdf | Dnevni-red-8.-sjednice-Ov-18.5.22.pdf | 174,70 KB