SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20  i 1/21), sazivam

9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 15. lipnja 2022. godine u 16 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena Sv. Lucija 14

Za  sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat

2. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Općinskog vija

3. Prijedlog procjene rizika od velikih nesra za područje Općine Kostrena

4. Prijedlog odluke o stjecanju zemljišta radi privenja namjeni k.č. br. 765/3 Kostrena Barbara u zoni obuhvata Prostornog plana urenja Općine Kostrena građevinsko područje K2 (gospodarska namjena) Urinj 2

5. Prijedlog odluke o pristupanju Općine Kostrena kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

6. Prijedlog odluke o sklapanju sporazuma o prijateljstvu i suradnji s Gradom Petrinja

7. Prijedlog zaključka – lzvješće o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena za 2021. godinu

8. Prijedlog zaključka – Izvješće o izvenju financijskog plana Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”,  za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2021. godine

9. Prijedlog zaključka – Izvješće o izvršenju financijskog plana Centra kulture Kostrena za 2021. godinu

10. lzvješće o radu KD Kostrena d. o.o. za 2021. godinu – Prijedlog zaključka

11. lzvješće o radu Turističke zajednice općine Kostrena za 2021. godinu – Prijedlog zaključka

12. lzvješće o radu Sportske zajednice Općine Kostrena za 2021. godinu Prijedlog zaključka

13. Izvješće o radu DVD Kostrena za 2021. godinu – Prijedlog zaključka

Mole se vijećnici da prisustvuju sjednici te da u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209- 062  ili  099/ 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na poveznici 9. sjednica Općinskog vijeća

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

Preuzmite dokumente

Dnevni red pdf | Poziv-s-Dnevnim-redom-9.-sjednice-Općinskog-vijeća.pdf | 305,06 KB