SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

DV Zlatna ribica zapošljava odgojitelja na određeno puno radno vrijeme

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Novosti Zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23) i članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i članka 7. stavka 2. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”, Upravno vijeće dječjeg vrtića na 27. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2024. godine donijelo je Odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa

 

za radno mjesto ODGOJITELJ: – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

Prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja. 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku na adresu Dječji vrtić “Zlatna ribica”, Žuknica 1A, 51 221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj- ne otvarati”, a u slučaju izbora, kandidat će ih prije stupanja na rad predočiti u izvorniku.

 

Cjelokupan tekst i propozicije natječaja su niže u privitku objave.

Preuzmite dokumente

Natječaj- odgojitelj na određeno puno radno vrijeme pdf | Natjecaj-odgojitelj_2024.pdf | 1,92 MB