SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Analiza ankete o zadovoljstvu visinom komunalne naknade

Ciljanim ispitivanjem na uzorku aktivnih trgovačkih društava, obrtnika i samostalnih djelatnika sa područja Općine Kostrena za potrebe utvrđivanja novih obračunskih zona za naplatu komunalne naknade realizirana je aktivnost prikupljanja informacija o interesu i potrebama lokalnih poduzetnika o promjeni visine komunalne naknade te prijedloga novih zona.


Preuzmite dokumente

Analiza ankete o zadovoljstvu visinom komunalne naknade pdf | analiza-ankete-o-zadovoljstvu-visinom-komunalne-naknade.pdf | 524,05 KB