SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

IZVJEŠĆE – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena

Informacije za građane Obavijesti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA:360-01/17-01/05
URBROJ: 2170-07-04-2-17-4
Kostrena, 30. studeni  2017.

Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt nove odluke o  privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena te je pozvana zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj. Rok za podnošenje prijedloga je bio 23studeni 2017. godine, a prijedlozi su se mogli dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr

Utvrđeno je da sukladno navedenom pozivu nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na predloženi nacrt.

Pročelnik
Egon Dujmić, dipl.ing.građ.