SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Izvještaj o komunalnim radovima na području Kostrene

Novosti Obavijesti

Iako se zabrana izvođenja radova tijekom ljeta ne odnosi na javne radove, oni će se u prvoj polovici kolovoza ipak odvijati bitno smanjenom dinamikom, s ciljem da se i na ovaj način doprinese očuvanju i jačanju turističke sezone na području Kostrene. 

Na gradilištu parkirališta u Pavekima izvedeni su temelji i potporni zidovi, prilazne stepenice i rampa za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U tijeku je izvedba oborinske odvodnje i ugradnja upojne građevine sa separatorom i plato parkirališta, a nakon godišnjih odmora slijede završni radovi na potpornim zidovima, stepenicama i asfaltiranju koji bi u skladu s ugovorom trebali završit u rujnu.U Žurkovu je u tijeku sanacija pokosa u području rekonstrukcije i proširenja ceste, a u Žuknici se uređuje pomoćno nogometno igralište.  Završena je glavnina iskopa, izvedeni su potporni zidovi, upojni bunar i položena oborinska odvodnja. Pokos je zaštićen zaštitnim mrežama. U sklopu radova izvodi se oborinska odvodnja i na glavnom igralištu (ispod tribina), koja će biti također spojena na upojni bunar. Do kraja kolovoza planira se provesti ugradnja elektroinstalacije i sustava navodnjavanja kao i postavljanje temelja stupova za reflektore, formirati plato i postaviti drenažni slojevi za umjetnu travu i sportsku opremu čije je postavljanije planirano u rujnu dok bi završetak radova trebao biti u listopadu.Na gradilištu Društveno – vatrogasnog doma u Pavekima izveden je široki iskop dok će iskopi za temelje kao i betoniranje temelja i potpornih zidova uslijediti u drugoj polovici kolovoza što neće utjecati na ugovorenu planiranu dinamiku.

U drugoj polovici kolovoza započet će i projekt promjene režima prometovanja na dijelovima lokalnih cesta u naselju Vrh Martinšćice i to od kbr. 92 do kbr. 86 u Ulici Vrh Martinšćice te od raskrižja iznad trgovačkog centra Plodine do raskrižja iza restorana Paris koji će postati jednosmjerni . Prije početka radova na izgradnji nogostupa i promjeni vertikalne i horizontalne signalizacije za potrebe mještana Vrh Martinšćice tijekom srpnja je upravo zato uređena dionica nerazvrstane ceste od kućnog broja 92 do 86.

Promjenom režima prometovanja ovim dijelom Kostrene iz dvosmjernog u jednosmjerni promet s ciljem smirivanja prometa i povećanja sigurnost pješaka, doći će i do promjene trase prometovanja autobusne linije 10 iz smjera Rijeke te će se ukinuti postojeće autobusno stajalište u Ulici Vrh Martinšćice kod kbr. 69A (pravac Rijeka-Šoići). Nova trasa linije 10 prolazit će državnom cestom D8 do kružnog toka (kod benzinske stanice) i dalje preko Stogirca, Šodića prema Glavanima.