SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Izvještaj o komunalnim radovima

Novosti

Uz reciklažno dvorište čija bi izgradnja trebala završiti u prvom kvartalu slijedeće godine, izvode se radovi na izgradnji nerazvrstanih cesta u naselju Paveki. U tijeku je izgradnja potpornih zidova ugrađen je separator i infiltracijska građevina za oborinsku odvodnju i kanalizacija. Većim dijelom postavljena je oborinska odvodnja kao i vodovod. U narednom periodu izvodit će se novi kućni priključci, razvod niskog i srednjeg napona od strane HEP-a i provoditi tlačna proba i dezinfekcija vodovoda u skladu s uvjetima  isporučitelja vodne usluge KD Vodovod i kanalizacija Rijeka koji je i jedan od investitora.  Radova bi trebali završiti u prvom kvartalu 2020. godine.

U Sv. Barbari sanirano je krovište na Narodnoj čitaonici. Dotrajali i ekološki neprihvatljiv azbestno-cementni pokrov u potpunosti je zamijenjen, postavljena je izolacija krovišta, novi oluci i saniran je strop u dvorani. Radove u iznosu od 300 tisuća kuna financirala je Općina Kostrena.

Do kraja ove godine izradit će se projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrade stadiona i završetak energetske obnove na zgradi Doma zdravlja gdje bi se izvršila rekonstrukcija krova i kotlovnice te umjesto grijanja na loživo ulje uveo plin kao ekološki prihvatljiviji energent. Oba projekta bit će spremna za prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu zgrada javne namjene koji se očekuje tijekom 2020. godine.

Kod dječjeg igrališta u Glavanima završena je izgradnja potpornog zida, dužine oko 55 metara, kako bi se spriječilo urušavanje ceste u što je uloženo 260 tisuća kuna. Izgradnjom zida formirani su i prostori za zelene površine koje će urediti KD Kostrena.


Izvještaj o komunalnim radovima
Izvještaj o komunalnim radovima
Izvještaj o komunalnim radovima
Izvještaj o komunalnim radovima