SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javno izlaganje na prijedlog IV. izmjena i dopuna PPU Općine Kostrena i prijedloga UPU Stara Voda

Informacije za građane Novosti Obavijesti

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, objavljuje poziv za

JAVNO IZLAGANJE U POSTUPKU PROVEDBE JAVNE RASPRAVE NA PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOSTRENA I PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE – PODRUČJA LUČICE STARA VODA U OPĆINI KOSTRENA

Javno izlaganje održati će se danas (četvrtak, 13. srpnja 2023.) u 18:00 sati u prostorijama Narodne čitaonice Kostrene sv. Lucija.