SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Novosti Obavijesti

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima mirovina radi ublažavanja posljedica porasta cijena.

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja isplatit će se u listopadu za mjesec kolovoz ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj radi ublažavanja posljedica porasta cijena. U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Iznos jednokratnog novčanog primanja:

do 1.850,00 kuna – 1.200,00 kuna
od 1.850,01 do 2.350,00 kuna  – 900,00 kuna
od 2.350,01 do 3.350,00 kuna – 600,00 kuna
od 3.350,01 do 4.360,00 kuna – 400,00 kuna

Jednokratno novčano primanje isplatit će se i korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i inozmena mirovina, ako im ukupni neto iznos mirovine za kolovoz 2022. ne prelazi 4.360,00 kuna za što je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje potrebno dostaviti dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec kolovoz 2022, a najkasnije do 30. studenoga 2022.

Korisnicima obiteljske mirovine koji žive odvojeno isplatit će se odvojeno jednokratno novčanog primanje prema visini podijeljene mirovine.

Jednokratno novčano primanje pripada i korisnicima koji su u postupku ostvarivanja prava na mirovinu, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 31. kolovoza 2022. ili ranije, te su zatečeni u isplati na dan 15. studenoga 2022.

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovine ostvarene u RH isplatit će se u listopadu, a korisnicima kojima se isplaćuje i inozmena mirovina u prosincu 2022.

Ako se naknadno utvrdi nepripadnost prava na isplatu mirovine, korisnik je dužan vratiti isplaćeno jednokratno novčano primanje.

Jednokratno novčano primanje ne može biti predmet ovrhe.

 

 

Preuzmite dokumente

Informacije o uvjetima i načinu isplate pdf | HZMO_isplata-JNP_rujan-2022_općine-gradovi-županije.pdf | 418,00 KB
Tsikanica za dostavu podataka- inozemne mirovine pdf | Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-INFLATORNI-dodatak.pdf | 542,11 KB
Informativni letak pdf | B2-PRINT-16-09-2022-sivi.pdf | 40,69 KB