SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

KD Kostrena zapošljava komunalne radnike na neodređeno

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 25. siječnja 2024. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 5/2024 od 16. siječnja 2024. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

 

RADNO MJESTO: KOMUNALNI RADNIK II – 2 izvršitelja/ice

Rok – zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Mjesto rada – Općina Kostrena

Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uvjeti:

  • NSS – završena osnovna škola,
  • Radno iskustvo – 1 godina na istim ili sličnim poslovima,
  • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Ostale propozicije natječaja dostupne su na mrežnoj stranici Komunalnog društva Kostrena i u privitku ispod ove objave.

Rok za podnošenje prijava je 25. siječnja 2024. godine do 12 sati. 

Prijave s naznačenom dokumentacijom dostavljaju se putem e-maila info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila navesti kako se radi o prijavi i upisati naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje). KD Kostrena d.o.o. prihvatit će i prijave zaprimljene osobno ili putem pošte na adresu Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Komunalni radnik II“.

Preuzmite dokumente